Polityka Prywatności

Postanowienia wstępne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu www.wheretowake.com (zwanego dalej: "Serwisem").
 2. Właścicielem Serwisu i jednocześnie administratorem danych jest Integree sp. z o.o., Fortuny 35, 01-339 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerami KRS 0000714441, NIP 5223111064, REGON 369319030, zwana dalej Usługodawcą.
 3. Usługodawca dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis.

§1 Jak zbieramy dane?

 1. Usługodawca zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Użytkownikami.
 2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:
  1. rejestracji konta w Serwisie;
  2. dodawania Wake Spotu w Serwisie.
 3. W przypadku rejestracji konta w Serwisie, Użytkownik podaje:
  1. adres e-mail;
  2. imię i nazwisko.
 4. W przypadku dodawania Wake Spotu w Serwisie, Użytkownik podaje następujące dane:
  1. adres e-mail;
  2. dane adresowe:
   1. kod pocztowy i miejscowość;
   2. kraj (państwo);
   3. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
  3. imię i nazwisko;
  4. numer telefonu;
 5. Podczas korzystania ze stron internetowych Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 6. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Serwisie.

§2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

 1. W przypadku dokonania rejestracji konta w Serwisie dane Użytkowników wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem.
 2. W przypadku dodawania Wake Spotu w Serwisie dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom w celu dostarczenia Kodu Weryfikacyjnego pozwalającego na weryfikację Wake Spotu w Serwisie:
  1. firmie kurierskiej;
  2. Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie.
 3. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu do preferencji Użytkowników, a także administrowania Serwisem.

§3 Mechanizm cookies, adres IP, dane geolokalizacyjne

 1. Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Usługodawcę na komputerze osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój "czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Usługodawcę produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Serwisie.
 2. Usługodawca wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.
 3. Usługodawca wykorzystuje Cookies własne w celu:
  1. uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać poświadczeń w celu zalogowania się;
  2. analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Serwisu korzystają ze Strony Internetowej Serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 4. Usługodawca wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
  1. popularyzacji Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
  2. popularyzacji Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego plus.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA);
  3. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA);
  4. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA);
  5. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego www.youtube.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA);
 5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 6. Dokładne instrukcje dotyczące sposobu określenia warunków przechowywania są dostępne na stronach producentów przeglądarek:
  1. Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allow-cookies
  2. Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  3. Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  4. Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html
  5. Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=pl_PL
 7. Usługodawca może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Usługodawcę przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.
 8. Usługodawca może gromadzić dane geolokalizacyjne Użytkowników, w szczególności nazwę kraju oraz miasta oraz współrzędne geograficzne w pobliżu których przebywa Użytkownik. Dane geolokalizacyjne są wykorzystywane przez Usługodawcę przy wyznaczaniu dystansu Użytkownika od Wake Parków, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu.
 9. Serwis zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§4 Dostęp do danych i zabezpieczenia

 1. Dane osobowe zbierane przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.).
 2. Dostęp do danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem Serwisu mają jedynie uprawnieni pracownicy Usługodawcy.
 3. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika. Lista podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim wskazana jest w §2.
 4. Usługodawca zapewnia Użytkownikom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. Dostęp i modyfikacja danych osobowych możliwe są po zalogowaniu do konta w Serwisie.
 5. Użytkownik ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. Usługodawca może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeśli ten naruszył obowiązujący w Serwisie regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez Usługodawcę roszczeń od danego Użytkownika.
 6. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto w Serwisie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Serwis nie umożliwia wygenerowania nowego hasła. Usługodawca nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło nie jest przechowywane w bazie danych Usługodawcy. Celem zmiany lub wygenerowania nowego hasła należy skorzystać z odpowiednich opcji dostępnych w serwisie społecznościowym wykorzystywany przez Użytkownika do logowania w Serwisie.
 7. Usługodawca nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Użytkownika.

§5 Zmiany Polityki Prywatności

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Usługodawca poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.
 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres:
 3. Polityki Prywatności wchodzi w życie z dniem 26 lutego 2016 r.